LORENA CHAVEZ
COS.Cosmetologist Ohio

Lapsed

RHIANNON CHAVEZ
COS.Cosmetologist Ohio

Active (In Renewal)

APRIL CHAVEZ
COSM.Managing Cosmetologist Ohio

Pending

MARGARET CHAVEZ
COSM.Managing Cosmetologist Ohio

Lapsed

LEAH CHAVEZ
COS.Cosmetologist Ohio

Inoperative

TAHNEE K CHAVEZ
COSM.Managing Cosmetologist Ohio

Pending

JAVAHN DAE CHAVEZ
COS.Cosmetologist Ohio

Lapsed

JOANNE R CHAVEZ
COSM.Managing Cosmetologist Ohio

Lapsed

BETH ANN CHAVEZ
COSM.Managing Cosmetologist Ohio

Lapsed